نوشته هایی با برچسب درمان تغذیه ای افسردگی

افسرده هستید ؟ بفرمایید یک فنجان قهوه !

افسرده هستید ؟ بفرمایید یک فنجان قهوه !

دانشمندان آمریکایی با انجام پژوهشی در خصوص خواص قهوه به این نتیجه رسیدند که قهوه در رهایی شخص از فکر خودکشی تاثیر به سزایی دارد. به گزارش فانوس ، دانشمندان طی 20 سال ( 1988تا 2008) 208 هزار و 404 مورد داوطلب را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه رسیدند که نوشیدن 2 […]


3 سال پیش admin پزشکی و سلامت