نوشته هایی با برچسب درمان یخچال گرایی

مقابله با یخچال گرایی مفرط !

مقابله با یخچال گرایی مفرط !

احتمالا برای بسیاری از شما پیش آمده که وارد آشپزخانه می شوید و یکراست سراغ یخچال می روید، در را باز می کنید، توییخچال سرک می کشید اما دقیقا نمی دانید چه بردارید. کلی سرتان را این طرف و آن طرف می کنید و چیزی پیدا نمی کنید. نه تشنه اید و نه گرسنه. قصد […]


4 سال پیش admin روانشناسی