نوشته هایی با برچسب درگیری محیط بانان و شکارچیان

داستان وحشتناک محیط بانان در برابر خطرناک ترین شکارچی ها!

داستان وحشتناک محیط بانان در برابر خطرناک ترین شکارچی ها!

فانوس به نقل از دوهفته نامه جامعه پویا – الهه موسوی: با شکارچی پنج قدم فاصله داشتم؛ گفت نیا، می زنم! جلوتر رفتم. دوباره گفت بیای می زنم! باید انتخاب می کردم؛ یا طبیعت و وظیفه ام را یا زندگی خودم را. دومی را انتخاب نکردم. شلیک کرد؛ انگار به یکباره آتشی در وجودم فرو […]


2 سال پیش msr مجله خبری