نوشته هایی با برچسب در روز عاشورا چه اتفاقی افتاد

نکات ریزی از جنگ در روز عاشورا که شاید ندانید

نکات ریزی از جنگ در روز عاشورا که شاید ندانید

مجله اینترنتی فانوس : نبرد در روز عاشورا از همان ساعات اولیه صبح (پس از نماز) با آرایش دو لشکر آغاز گردید و تا نزدیکی‌های غروب روز عاشورا ادامه پیدا کرد.[۱] در پاسخ به این قسمت از سوال شما که: آیا جنگ تن به تن بوده باید گفت: ابتدا جنگ تن به تن در گرفت […]


1 سال پیش مهدی صبوری دینی و مذهبی