شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"دزدی از بانک"

سارقان بانک ملی ایران دستگیر شدن + عکس

سارقان بانک ملی تنکابن که مبلغ ۲۵۰ میلیون تومان وجه نقد سرقت کرده بودند دستگیر شدند.   دستگیری سارقان بانک ملی تنکابن نبی محسنی، د اد ستان تنکابن اظهار کرد :هفته گذشته سه نفر از طریق سوراخ کرد ن د یوار بانک ملی تنکابن مبلغ ۲۵۰میلیون تومان وجه نقد را سرقت کرد ند . وی اظهار کرد :یک نفر از سارقان همان روز د ستگیر شد ه و د و نفر د یگر د ر روز چهارشنبه هفته گذشته د ر گرگان، د ستگیر شد ند و مبلغ ۲۰۸ میلیون ت ...

ادامه نوشته