نوشته هایی با برچسب دعا برای گرفتن حاجت

با این دعا و ذکر مجرب حاجت خود را بگیرید

با این دعا و ذکر مجرب حاجت خود را بگیرید

امام صادق (ع) فرموده است: در شگفتم برای کسی که از چهار چیز بیم دارد، چگونه به چهار کلمه پناه نمی برد!  1- در شگفتم برای کسی که ترس بر او غلبه کرده، چگونه به ذکر «حسبنا الله و نعم الوکیل» (آل عمران ایه 171) پناه نمی برد.در صورتی که خداوند به دنبال ذکر یاد […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی