نوشته هایی با برچسب دلایل عدم هضم غذا

چرا نباید در حال استاده و یا هنگام راه رفتن غذا خورد ؟

چرا نباید در حال استاده و یا هنگام راه رفتن غذا خورد ؟

راه رفتن یکی از مهمترین دلایل حواس پرتی است. همین امر سبب می شود که فرد تمرکزی روی خوراکی نداشته باشد و دیرتر سیر شود . از طرفی فردی که هنگام غذا خوردن راه می رود، خود را قانع می کند که در حال ورزش است؛ بنابراین بیشتر از حد معمول غذا می خورد. مطالعات […]


2 سال پیش admin اجتماعی