نوشته هایی با برچسب دلایل علمی برای احکام دینی

یک دلیل علمی برای غسل واجب جنابت

یک دلیل علمی برای غسل واجب جنابت

طبق شریعت اسلام فردی که جنب شده برای انجام اعمالی که نیاز به طهارت دارد واجب است غسل نماید. . این که چرا اسلام دستور می دهد به هنگام جنب شدن، تمام بدن را بشویید آنهم با کیفیت مخصوص، این که اگر مقصود پاکیزگی است چرا دوش گرفتن معمولی کفایت نمی کند؟ در پاسخ باید […]


3 سال پیش admin دینی و مذهبی