نوشته هایی با برچسب دلیل بدخلقی

دلایل بداخلاقی این روزهای شما !

دلایل بداخلاقی این روزهای شما !

دلایل بداخلاقی این روزهای شما ! فانوس: تغییر حالت روحی در دوران حاملگی چیزی عادی تلقی می شود، بدین خاطر که تغییرات هورمونی بر میزان انتقال دهنده های عصبی (پیغام‌بران شیمیایی در مغز) و بخش وسیعی از احساسات که ممکن است درباره مادر شدن داشته باشید، تأثیر می‌گذارد. هر کسی به شیوه خاص خود به […]


2 سال پیش admin روانشناسی