نوشته هایی با برچسب دلیل بی حجابی زنان و دختران در ایران

آیا بعد از انقلاب اسلامی ایران زنان و دختران مجبور به داشتن حجاب چادر شده اند ؟

آیا بعد از انقلاب اسلامی ایران زنان و دختران مجبور به داشتن حجاب چادر شده اند ؟

شاه حجاب را سمبل عقب ماندگی و بی‌حجابی را لازمه‌ی پیشرفت جامعه می‌دانست. شاه پوشیدن چادر را هنگام «راندن اتومبیل و کار کردن در اداره و یا در کسوت پزشک و وکیل دعاوی بسیار سخت» می‌دانست. فانوس – از اوایل دهه‌ی پنجاه تعداد کسانی که پای‌بند به ارزش‌های اسلامی مانند نماز، روزه و حجاب بودند […]


3 سال پیش admin تاریخ