نوشته هایی با برچسب رستواران

اتهام به تجواز به سه فوتبالیست مشهور در رستوران فرحزاد

اتهام به تجواز به سه فوتبالیست مشهور در رستوران فرحزاد

بعد از تحقیقات جدی ماجرای فساد فوتبالیست های مشهور که یکی از رستوران های فرحزاد را برای محل فساد و فحشا انتخاب کرده بودند علنی شد. بعد از تحقیقات جدی ماجرای فساد فوتبالیست های مشهور که یکی از رستوران های فرحزاد را برای محل فساد و فحشا انتخاب کرده بودند علنی شد.   فساد فوتبالیست […]


2 سال پیش admin مجله خبری