نوشته هایی با برچسب رضا شاه

پدر رضاشاه و میرزا رضای کرمانیِ+ عکس

پدر رضاشاه و میرزا رضای کرمانیِ+ عکس

به عکس میرزا رضای کرمانی که در صحن شاه عبدالعظیم در شهر ری، ناصرالدین شاه را به گلوله بست، نگاه کنید. این عکس را همه دیده‌اند. میرزا رضا در حالی که زنجیر شده است، سر زنجیر را یک امنیه سیه چرده به دست دارد به عکس ضارب ناصرالدین شاه یعنی میرزا رضای کرمانی که در […]


4 سال پیش admin گوناگون