نوشته هایی با برچسب روزه داری

چشم چرانی در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد

چشم چرانی در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد

چشم چرانی در ماه مبارک رمضان چه حکمی دارد روزه گرفتن در ماه رمضان فقط گرسنگی کشیدن و چیزی نخوردن نیست و باید در این ماه چشم و گوش و سایر جوارح انسان مسلمان روزه باشد. چشم چرانی افراد روزه دار در ماه رمضان گناه بسیار زیادی دارد. قرار است یک ماه مهمان باشیم مهمان […]


3 هفته پیش Amirrostami دینی و مذهبی

کانال های تلگرامی در تلاش برای روزه خواری در ماه رمضان

کانال های تلگرامی در تلاش برای روزه خواری در ماه رمضان

فانوس ، دنیای معاصر با سرعت برق و باد در حال درنوردیدن علم و تکنولوژی است، سرعت فرآیند فوق به حدی روند فزونی به خود یافته که شماری از متخصصین امر را به نگرانی انداخته تا آن جا که برخی از آنان از احتمال اسارت آدمیان توسط ابزارها و تکنولوژی در آینده ای نه چندان […]


11 ماه پیش admin مجله خبری