نوشته هایی با برچسب روش های تقلب کردن

چگونه تقلب کنیم ؟! / انواع روشهای تقلب و تاریخچه آن / طنز

چگونه تقلب کنیم ؟! / انواع روشهای تقلب و تاریخچه آن / طنز

این بود که اولین تقلب تاریخ بشری رقم زده شد . البته این تقلب با روش های بسیار ابتدایی بشری رقم زده شد.   تاریخچه تقلب از جایی شروع می شود که حسن کچل برای نخستین بار به مکتب رفت. از بد ماجرا ، همان روز امتحان ماهیانه کودکان مکتب بود؛ لیکن حسن کچل از […]


4 سال پیش admin طنز و خنده دار