نوشته هایی با برچسب رویا

شهباز پسری که من را به تباهی کشید و مجبور بودم به خواسته هایش تن دهم

شهباز پسری که من را به تباهی کشید و مجبور بودم به خواسته هایش تن دهم

مجله اینترنتی فانوس : وقتی از پشت میله های بازداشتگاه، پوزخندهای غرورآمیزش را دیدم کینه سراسر وجودم راگرفت. آن جوان خودخواه برای آن که مرا راضی به ازدواج کند زندگی ام را به تباهی کشانده … رویا دختر ۲۰ ساله در حالی که از شدت خماری، نای حرف زدن نداشت و دستانش از عصبانیت به […]


1 سال پیش مهدی صبوری مجله خبری