نوشته هایی با برچسب زخم

برای زود خوب شدن زخم می توانید از این خوراکی ها استفاده کنید

برای زود خوب شدن زخم می توانید از این خوراکی ها استفاده کنید

خوراکی هایی برای خوب شدن سریع زخم برای همۀ ما پیش آمده هست که دچار زخم و یا جراحتی شده باشیم، اما سوال اینجاست که این زخمها و یا جراحتها، آیا سریع التیام پیدا کرده و یا مدت زیادی با شما همراه بوده هست. _____________فانوس_____________ برای اینکه زخمتان زودتر ترمیم شود این غذا ها را بخورید […]


6 ماه پیش Amirrostami پزشکی و سلامت

خالکوبی و زخم بر بدن اراذل و اوباش +عکس

خالکوبی و زخم بر بدن اراذل و اوباش +عکس

این اراذل و اوباش به این زخمها و خالکوبیها افتخار می کنند و کلی باهاشون حال میکنن… عکسهای خالکوبی و زخم‌های اشرار تهران  . . .   عکسهای خالکوبی و زخم‌های اشرار تهران  عکسهای خالکوبی و زخم‌های اشرار تهران عکسهای خالکوبی و زخم‌های اشرار تهران  عکسهای خالکوبی و زخم‌های اشرار تهران  عکسهای خالکوبی و زخم‌های […]


4 سال پیش admin مجله خبری