نوشته هایی با برچسب زنان تن فروش در ایران

چرا اکثر مشتری های زنان تن فروش مردان متاهل هستند ؟

چرا اکثر مشتری های زنان تن فروش مردان متاهل هستند ؟

تسنیم، نشست مشکلات زنان و رفتارهای پرخطر با تمرکز بر تن فروشی در مرکز مطالعات و تحقیقات زنان با حضور مینو محرز استاد علوم پزشکی دانشگاه تهران و رئیس مرکز تحقیقات ایدز، ژاله شادی طلب استاد جامعه شناسی، ناهید خداکرمی عضو هیئت علمی مامایی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و هما داوودی حقوقدان و جرم […]


2 سال پیش admin اجتماعی