شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"زندگی بسیار سخت جانباز قطع نخاعی"

فیلمی که شما طاقت دیدن 8 دقیقه آن را هم ندارید !

نگاه‌ها همه بر روی پرده سینما بود؛ اکران فیلم شروع شد شروع فیلم سقف یک اتاق... دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق! سه، چهار، پنج، ... هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق! صدای همه در آمد! اغلب حاضران سینما را ترک کردند... ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع خوابیده روى تخت رسید   زیرنویس: این تنها ۸ دقیقه از زندگى یک جانباز بود و شما طاقتش را نداشتید...   پیغام مدیر: تنها چند دقیقه فکر ک ...

ادامه نوشته