نوشته هایی با برچسب زندگی همسر جانباز قطع نخاعی

این زن ایرانی الگوی کامل عاشقی + عکس

این زن ایرانی الگوی کامل عاشقی + عکس

همسر جانباز قطع نخاعی “سید حسین آملی ” از همان دست بانوان نمونه ای است که سال ها زحمت پرستاری را به جان خریده و آرزویش دیدن لبخند رضایت همسرش است. نقش همسران جانبازان هشت سال حماسه و دفاع در حیات این عزیزان، امری غیر قابل انکار و البته ستودنی است. محبت مادرانه در کنار […]


3 سال پیش admin اجتماعی