نوشته هایی با برچسب سریال های تکراری اما زیبا که آبروی تلویزیون را در ماه محرم خریدند

سریال های تکراری اما زیبا که آبروی تلویزیون را در ماه محرم خریدند

سریال های تکراری اما زیبا که آبروی تلویزیون را در ماه محرم خریدند

مجله اینترنتی فانوس : هنر موثرترین ابزار برای پیشبرد امر فرهنگی و ذهنیت سازی است، از همین رو توجه به هنر آئینی و گسترش آن در رسانه های فراگیری چون سینما و تلویزیون از درجه اهمیت فراوانی برخوردار است، فرهنگ عاشورا نمونه هایی موفقی در عرصه ی تصویر داشته که فهرستی از آن در زیر […]


1 سال پیش مهدی صبوری سینما فرهنگ و هنر