نوشته هایی با برچسب سریال های جم

سریال های جم را میتوانید از مغازه ها در ایران بخرید !!!

سریال های جم را میتوانید از مغازه ها در ایران بخرید !!!

مجله اینترنتی فانوس : به تعبیر دیگر سریالی قرار بود عرضه شود که نه با سازوکار نظارتی صداوسیما بلکه با تفکری که مدیریت Gem اعمال می‌کند، به نمایش دربیاید. جذب بازیگر از سوی این شبکه البته آنقدرها موفق نبود اما حواشی زیادی داخل ایران به راه انداخت. یک سوی ماجرا صداوسیما بود که با کمبود […]


1 سال پیش مهدی صبوری سینما فرهنگ و هنر