نوشته هایی با برچسب سقوط انقلاب بهمن؟! موش‌دوانی ،فرمالیسم مفرط و …

سقوط انقلاب بهمن؟! موش‌دوانی ،فرمالیسم مفرط و …

سقوط انقلاب بهمن؟! موش‌دوانی ،فرمالیسم مفرط و …

پیام این فیلم چیست؟ نام فیلم به چه اشاره دارد؟ ماه بهمن یا ریزش تودۀ برف؟ رادیو در انتهای فیلم از سقوط بهمن در جادۀ کندوان خبر می‌دهد ولی به نظر می‌رسد که فیلم، به ماه بهمن که جشن پیروزی انقلاب است اشاره دارد. عمده فیلم‌های روز پنجم جشنواره، در گروه هنر و تجربه می‌گنجند. […]


3 سال پیش admin سینما فرهنگ و هنر