نوشته هایی با برچسب سوسک قوی

این سوسک افسانه ای از گوریل ها هم قوی تر است!

این سوسک افسانه ای از گوریل ها هم قوی تر است!

این سوسک افسانه ای از گوریل ها هم قوی تر است! این نوع سوسک قادر است ۱۴۱۱ برابر وزن خود را حمل کند. در این مطلب ایران ناز میخواهیم قویترین موجود دنیا را به شما معرفی کنیم, موجودی که میتواند اجسامی ۱۴۱۱ برابر وزن خود را حمل کند. سرگین‌غلتانک یا سوسک سرگین نوعی سوسک است […]


1 سال پیش msr مطالب خواندنی و جالب