شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"شعر طنز مناسب مجالس"

شعر طنز و خنده دار قلب شوهر !

 داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟ جاری‌ام رفته نشسته در قصر / بنده محبوس در این خانه تنگ تو برایم نخریدی خودرو / پایم از پیاده رفتن شد لنگ مردم از خانه‌نشینی ای مرد / تو بیا تا برویم سوی فرنگ کاش می‌شد که تنم می‌کردم / پالتوی پوستی از جنس پلنگ رنگ مویم دگر افتاد از مد / موی خود را بکنم باید رنگ گر تو خواهی که طلاقت ندهم! / "باید این لحظه بی‌خوف و درنگ" روی و پول فراوان آری / تا حرامت نکنم ...

ادامه نوشته