نوشته هایی با برچسب شعر طنز مناسب مجالس

شعر طنز و خنده دار قلب شوهر !

شعر طنز و خنده دار قلب شوهر !

 داد زن شوهر خود را پیغام / که چرا عرضه نداری الدنگ؟ جاری‌ام رفته نشسته در قصر / بنده محبوس در این خانه تنگ تو برایم نخریدی خودرو / پایم از پیاده رفتن شد لنگ مردم از خانه‌نشینی ای مرد / تو بیا تا برویم سوی فرنگ کاش می‌شد که تنم می‌کردم / پالتوی پوستی […]


3 سال پیش admin طنز و خنده دار