نوشته هایی با برچسب شعر کوتاه

شعر زیبای فروغ فرخ زاد / یک پنجره برای دیدن

شعر زیبای فروغ فرخ زاد / یک پنجره برای دیدن

یک پنجره برای دیدن یک پنجره برای شنیدن یک پنجره که مثل حلقه ی چاهی در انتهای خود به قلب  زمین می رسد و باز می شود بسوی و سعت این مهربانی مکرر آبی رنگ یک پنجره که دستهای کوچک تنهایی را از بخشش شبانه ی عطر ستاره ها سرشار می کند . و می […]


2 سال پیش admin شعر