نوشته هایی با برچسب شکارچیان خطرناک

داستان وحشتناک محیط بانان در برابر خطرناک ترین شکارچی ها!

داستان وحشتناک محیط بانان در برابر خطرناک ترین شکارچی ها!

فانوس به نقل از دوهفته نامه جامعه پویا – الهه موسوی: با شکارچی پنج قدم فاصله داشتم؛ گفت نیا، می زنم! جلوتر رفتم. دوباره گفت بیای می زنم! باید انتخاب می کردم؛ یا طبیعت و وظیفه ام را یا زندگی خودم را. دومی را انتخاب نکردم. شلیک کرد؛ انگار به یکباره آتشی در وجودم فرو […]


1 سال پیش msr مجله خبری