نوشته هایی با برچسب شکار ماهی

ماهی شکارچی که اردک در گلویش گیر کرد!

ماهی شکارچی که اردک در گلویش گیر کرد!

ماهی شکارچی که اردک در گلویش گیر کرد! ماهیگیری که در حال صید ماهی بوده ، ماهی را شکار کرده که به دلیل خوردن یک اردک در آب خفه شده است!!


12 ماه پیش msr عکس ها و تصاویر جالب