نوشته هایی با برچسب عامل اصلی ایجاد سنگ صفرا

دانلود سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب سنتی / طب اسلامی / طب النّبی

دانلود سخنرانی های استاد سید حسن ضیائی / طب سنتی / طب اسلامی / طب النّبی

طب النّبی؛ جلسه 1 00:44:00 طب النّبی؛ جلسه 2 00:50:43 طب النّبی؛ جلسه 3 01:11:56 طب النّبی؛ جلسه 4 00:39:31 طب النّبی؛ جلسه 5 00:47:30 طب النّبی؛ جلسه 6 00:44:04 طب النّبی؛ جلسه 7 00:36:18 طب النّبی؛ جلسه 8 00:39:10 طب النّبی؛ جلسه 9 00:41:47 طب النّبی؛ جلسه 10 00:37:12 طب النّبی؛ جلسه 11 00:43:13 […]


3 سال پیش admin پزشکی و سلامت