نوشته هایی با برچسب عربی

چرا همه انسان ها باید نماز را به زبان عربی بخوانند؟!

چرا همه انسان ها باید نماز را به زبان عربی بخوانند؟!

دلیل خواندن نماز به زبان عربی چیست چرا ما که عرب زبان نیستیم، باید به زبان عربی نماز بخوانیم وقتی می توانیم به زبان مادری خود با خدا صحبت کنیم و احساس بهتری هم داشته باشیم چرا باید الفاظی را به زبان بیاوریم که اغلب معنای آنها را هم نمی فهمیم؟! ____________فانوس____________ چرا نماز باید به عربی خوانده شود […]


5 ماه پیش Amirrostami دینی و مذهبی

سایتهای نظرسنجی در مورد خلیج فارس!

سایتهای نظرسنجی در مورد خلیج فارس!

در نظرسنجی های خلیج فارس یا خلیج ع رب ی شرکت نکنید   قابل ذکر است فرد مذکور در راستای سو استفاده از احساسات میهنی ایرانیان اقدام به راه اندازی سایتهای رای گیری دریاره جزیره بوموسی و جزایر تنب کوچک و بزرگ نیز کرده است. سواستفاده یک عرب از نام خلیج فارس مدتی است سایتی […]


4 سال پیش admin مجله خبری