شما اینجا هستید: خانه » نوشته های برچسب شده"عصبانیت همسر"

همسرم زن بسیار خوبی است فقط یک مشگل اساسی دارد!

من و همسرم مشکل خاصی در زندگی نداریم؛ او زن خوبی است؛ یک کدبانوی کامل و مهربان. به فرزندانمان رسیدگی می‌کند و با خانواده‌ام ارتباط خوبی دارد. همیشه ممنون او هستم، اما یک مشکل اساسی دارد و آن... من و همسرم مشکل خاصی در زندگی نداریم؛ او زن خوبی است؛ یک کدبانوی کامل و مهربان. به فرزندانمان رسیدگی می‌کند و با خانواده‌ام ارتباط خوبی دارد. اوایل زندگی هم که مشکلات مالیمان زیاد بود، حمایتم کرد و به همین دلیل همیشه ...

ادامه نوشته