نوشته هایی با برچسب عمامه امام علی

عکس عمامه امام علی (ع) در هنگام ضربت خوردن و اثر ضربت ابن ملجم ملعون

عکس عمامه امام علی (ع) در هنگام ضربت خوردن و اثر ضربت ابن ملجم ملعون

تصویری از عمامه منسوب به امیرالمومنین (ع) در هنگام ضربت خوردن را مشاهده می کنید. فانوس : تصویری از عمامه منسوب به امیرالمومنین (ع) در هنگام ضربت خوردن را مشاهده می کنید.


3 سال پیش admin دینی و مذهبی