نوشته هایی با برچسب عکس برنامه نود فردوسی پور

هدایتی به فردوسی پور : حاضریم با 200 میلیارد پرسپولیس را بخریم !

هدایتی به فردوسی پور : حاضریم با 200 میلیارد پرسپولیس را بخریم !

در جریان آخرین برنامه تلویزیونی 90 اتفاقاتی افتاد که باعث تعجب عادل فردوسی پور و همکاران او شد. در جریان پخش برنامه این هفته 90 و در حالی که فردوسی پور درباره خصوصی سازی استقلال و پرسپولیس، مشغول گفتگو با پورحسینی و خادم بود، ناگهان موبایل فردوسی پور پیامکی دریافت کرد که برای بچه های […]


3 سال پیش admin ورزشی