نوشته هایی با برچسب عکس حجاب سوگلی همسر ناصرالدین شاه

عکس سوگلی بزرگ ناصرالدین شاه و اسب زیبایش یهویی !

عکس سوگلی بزرگ ناصرالدین شاه و اسب زیبایش یهویی !

امین اقدس سوگلی ناصرالدین شاه در کنار اسب زیبایش ایستاده بود که ناگهان و یهویی عکسی ثبت گردید !


3 سال پیش admin تاریخ