نوشته هایی با برچسب عکس راه پیمایی روز قدس

نقش آتش نشانی در خاموش کردن گرمای هوا / عکس

نقش آتش نشانی در خاموش کردن گرمای هوا / عکس

در حاشیه راهپیمایی روز قدس نقش آفرینی آتش نشانان در کمر کردن گرمای هوا    


2 سال پیش admin مجله خبری