نوشته هایی با برچسب عکس زنان دختر معشوقه ناصرالدین شاه قاجار

عکس سوگلی بزرگ ناصرالدین شاه و اسب زیبایش یهویی !

عکس سوگلی بزرگ ناصرالدین شاه و اسب زیبایش یهویی !

امین اقدس سوگلی ناصرالدین شاه در کنار اسب زیبایش ایستاده بود که ناگهان و یهویی عکسی ثبت گردید !


2 سال پیش admin تاریخ