نوشته هایی با برچسب عکس ستایش نرگس محمدی

ستایش (نرگس محمدی) به خاطر چادر قهر کرد و مراسم بهم ریخت !

ستایش (نرگس محمدی) به خاطر چادر قهر کرد و مراسم بهم ریخت !

مراسم جشن عید غدیر در شهر حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس، به خاطر قهر مهمان اصلی به بر هم ریختن سالن توسط حاضران منتهی شد. مراسم جشن عید غدیر در شهر حاجی‌آباد مرکز شهرستان زرین‌دشت استان فارس، به خاطر قهر مهمان اصلی به بر هم ریختن سالن توسط حاضران منتهی شد. این مراسم که […]


3 سال پیش admin اجتماعی