نوشته هایی با برچسب عکس فیلم آژانس شیشه ای

فیلم های سیاسی ایران که جنجالی شدند + عکس /گوزن ها پارتی به رنگ ارغوان نفوذی و …

فیلم های سیاسی ایران که جنجالی شدند + عکس /گوزن ها پارتی به رنگ ارغوان نفوذی و …

پرونده ی پیش رو در مورد سیاسی های سینمای ایران است ، البته با چند فیلتر: سیاسی های که حداقل های یک کار منسجم را دارا باشند ،ازهمین رو فیلمهایی نظیر( پایان نامه) به دلیل ضعف فراوان در پرداخت داستان در این مرور نمی گنجد. پرونده ی پیش رو در مورد سیاسی های سینمای ایران […]


3 سال پیش admin سینما فرهنگ و هنر