نوشته هایی با برچسب عکس معشوقه های محمدرضا شاه پهلوی

معشوقه های محمدرضا شاه پهلوی از مستخدم تا مؤسسه مادام کلود / پروین،فرانچیسکا،گیتی،آنژ،گیلدا و …

معشوقه های محمدرضا شاه پهلوی از مستخدم تا مؤسسه مادام کلود / پروین،فرانچیسکا،گیتی،آنژ،گیلدا و …

شاه در فساد جنسی بی‌مبالاتی را به اوج رسانده بود. دربار او دائم محل رفت و آمد فواحش خارجی و معشوقه‌های داخلی بود. او از دوران جوانی تا اندکی پیش از مرگ دست از زن‌بارگی برنداشت.   فانوس : داستانهای هزار و یک شب، حرمسراهای قاجار و عشقهای بیمارگونه پادشاهان ایران همه نشان از فساد […]


2 سال پیش admin تاریخ