نوشته هایی با برچسب عکس نماز هل سنت

عکس نماز پادشاه عربستان با کشف و صندلی داخل کعبه !

عکس نماز پادشاه عربستان با کشف و صندلی داخل کعبه !

انتشار تصویر نمازخواندن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با کفش در داخل کعبه باعث انتقاد شدید مسلمان جهان از وی شده است.   شفقنا: انتشار تصویر نمازخواندن ملک سلمان بن عبدالعزیز پادشاه عربستان با کفش در داخل کعبه باعث انتقاد شدید مسلمان جهان از وی شده است.


3 سال پیش admin مجله خبری