نوشته هایی با برچسب عکس نمایندگان محلس دهم

روایتی مصور از زنان منتخب مجلس دهم

روایتی مصور از زنان منتخب مجلس دهم

در شرایطی که هنوز عرصه سیاست در کشورهای مختلف دنیا در تسلط مردان قرار دارد و حضور زنان به عنوان سیاستمداران ارشد یک استثناء تلقی می‌شود،‌ حضور زنان در پارلمان کشورمان می‌تواند نقطه امیدی برای در هم شکستن فضای مردانه سیاست باشد.   فانوس: در شرایطی که هنوز عرصه سیاست در کشورهای مختلف دنیا در […]


11 ماه پیش admin مجله خبری