نوشته هایی با برچسب عکس پارکور زیبا

عکس پارکور جوانان فلسطینی در ویرانه های غزه

عکس پارکور جوانان فلسطینی در ویرانه های غزه

برخی از جوانان فلسطینی بین 13 تا 17 ساله، در حرکتی ابتکاری در مناطق جنگ‌زده غزه توسط رژیم صهیونیستی اقدام به اجرای حرکات پارکور کردند. مشرق: برخی از جوانان فلسطینی بین 13 تا 17 ساله، در حرکتی ابتکاری در مناطق جنگ‌زده غزه توسط رژیم صهیونیستی اقدام به اجرای حرکات پارکور کردند.


4 سال پیش admin مجله خبری