نوشته هایی با برچسب عکس کشف حجاب شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز

عکس کشف حجاب شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز

عکس کشف حجاب شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز

تصویر زیر در فضای مجازی منتشر شده است. شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز چندروز پیش از کشور خارج شد و همزمان با آن اخوان بهابادی معاون فنی صداوسیما برکنار شد.   تصویر زیر در فضای مجازی منتشر شده است. شهرزاد میرقلی خان مشاور سرافراز چندروز پیش از کشور خارج شد و همزمان با آن اخوان […]


2 سال پیش admin مجله خبری