نوشته هایی با برچسب فحشا در اینترنت

ابتذال مجازی به خیابانهای تهران کشیده می شود!

ابتذال مجازی به خیابانهای تهران کشیده می شود!

ابتذال مجازی به خیابانهای تهران کشیده می شود! برخی صفحات اجتماعی خاص ، بنا به سیاست خود ، مدلهای پوششی زننده ای را برای منافع شخصیشان تبلیغ میکنند . به گزارش پارس ناز ، این  مراکز و صفحات برای عادی سازی پوششهای بعضا زننده در بین آحاد مردم ، دخترانی را استخدام میکنند تا با […]


1 سال پیش msr اجتماعی