نوشته هایی با برچسب فرح پهلوی همجنس باز

فرح پهلوی همسر دوم محمدرضا شاه پهلوی هم مرد

فرح پهلوی همسر دوم محمدرضا شاه پهلوی هم مرد

فرح که به همراه خانواده خود پس از فرار در فرانسه زندگی می‌کرد صبح یکشنبه 16 فروردین، مرد. فرح همسر سوم محمدرضا پهلوی، شاه زمان طاغوت ایران بود که به همراه همسر خود بعد از تاراج تمام سرمایه متعلق به مردم در پی انقلاب با شکوه ملت ایران اقدام به فرار از ایران کرد. فرح […]


3 سال پیش admin تاریخ