نوشته هایی با برچسب فرقه‌ی کاتولو

فرقه‌ی کاتولو ، چندایزدی و شیطان پرستی چیست؟ آشنایی با فرقه های مختلف

فرقه‌ی کاتولو ، چندایزدی و شیطان پرستی چیست؟ آشنایی با فرقه های مختلف

پرستش شیطان به چه معناست و فرقه های گوناگون شیطان پرستی در گوشه و کنار جهان فانوس : ما با شنیدن نام شیطان پرستی به یاد تصویرهایی میافتیم که برخی در گوشه و کنار دنیا با ساختن شکل های بسیار ترسناک و شبیه به خون آشام از خود و انجام کارهای غیر انسانی میپردازند اما […]


10 ماه پیش admin مجله خبری