نوشته هایی با برچسب فیلم لحظات قبل از مرگ

یک کلیپ دلهره آور / وقتی هنوز نوبت شما نشده / فیلم

یک کلیپ دلهره آور / وقتی هنوز نوبت شما نشده / فیلم

هنوز نوبت شما نشده ! عنوان کلپی هست از لحظات بسیار حساس که شاید مرگ از یک قدمی افراد مختلف گذر می کند و خب چون هنوز نوبنت انها نشده پس جان سالم بدر می برند . این کلیپ مملو است از صحنه های دلهره آور . لطفا اگر از بیماری های قلبی رنج می […]


3 سال پیش admin فیلم و کلیپ