نوشته هایی با برچسب فیلم نامه نویسی

فیلمی که شما طاقت دیدن 8 دقیقه آن را هم ندارید !

فیلمی که شما طاقت دیدن 8 دقیقه آن را هم ندارید !

نگاه‌ها همه بر روی پرده سینما بود؛ اکران فیلم شروع شد شروع فیلم سقف یک اتاق… دو دقیقه بعد همچنان سقف اتاق! سه، چهار، پنج، … هشت دقیقه اول فیلم فقط سقف اتاق! صدای همه در آمد! اغلب حاضران سینما را ترک کردند… ناگهان دوربین حرکت کرد و آمد پایین و به جانباز قطع نخاع […]


4 سال پیش admin اجتماعی