نوشته هایی با برچسب قانون های طنز نیوتن

طنز با حال و خواندنی قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت !

طنز با حال و خواندنی قانون هایی که نیوتن از قلم انداخت !

قانون قهوه: قبل از اولین جرعه از قهوه داغتان، رئیس‌تان از شما کاری خواهد خواست که تا سرد شدن قهوه طول خواهد کشید. قانون صف: اگر شما از یک صف به صف دیگری رفتید، سرعت صف قبلی بیشتر از صف فعلی خواهد شد.   قانون تلفن: اگر شما شماره‌ای را اشتباه گرفتید، آن شماره هیچگاه […]


4 سال پیش admin طنز و خنده دار