نوشته هایی با برچسب قلیون کشیدن دختر زن ایرانی تهرانی

دختران و زنان ایرانی چه قلیانهایی می کشند؟ + عکس

دختران و زنان ایرانی چه قلیانهایی می کشند؟ + عکس

فضا پر از دود و همهمه وقل قل قلیان است. روی هر تخت دوسه نفری لم داده اند و میان حرف هایشان پکی هم به قلیان می زنند. آنها که پیش کسوتند شرین کاری نیزمی کنند و دود را حلقه ای بیرون می دهند. قلیان دست به دست می چرخد تا زمانی که سرخی زغال […]


3 سال پیش admin اجتماعی